Batwa in west Uganda

Kleine man

In 2016 heb ik naast een bezoek aan het noorden van Uganda ook een nieuw project bezocht.
Namelijk die van de Pygmeeën in het westen van Uganda.
Onderwerp is vooral ook medische zorg toegankelijk maken en workshops met kinderen.

Kabale Uganda

De Batwa

Rondom de stad Kabale zijn 10 gemeenschappen van 50 tot 150 bewoners die tot de Batwa groep behoren. De Batwa, de oorspronkelijke bewoners van het tropisch regenwoud moesten op last van de regering in 1992 hun woongebied verlaten. Daar waar zij eeuwen en eeuwen in harmonie leefden met de dieren in het woud, leefden van de jacht en al hetgeen het bos biedt aan kruiden, planten en bomen, werden zij beschuldigd het evenwicht te verstoren van de gorilla’s. Het gebied werd National park en de chimpansees en Gorilla’s werden beschermd.

Aan het werk op het land

Geheel ontredderd werden zij naar de kale heuvels aan de rand van hun bos  verdreven zonder compensatie. Geweerd, verstoten en ontheemd moesten zij zich maar redden. Tot op de dag van vandaag worden zij gezien als de paria’s van het land. Ondanks dat er wel hier en daar hulp is gekomen van bv een bisschop van de anglicaanse kerk, is hun situatie schrijnend.

Hier en daar wordt landbouw bedreven en wordt er wat vee gehouden, er zijn twee lagere schooltjes in twee gemeenschappen maar toegang tot de medische zorg is er nauwelijks. Geen toegang meer tot hun oorspronkelijke bron van gezondheid, hun bos. Hun stigma en geldgebrek zorgt ervoor dat ze geweerd worden uit medische centra.

Op vraag van Maarten heb ik 5 gemeenschappen mogen bezoeken en notitie kunnen nemen van hun situatie. Voor mij is het belangrijk om aan te sluiten bij hun cultuur en hun vraag. Een medische post is een stap te snel, te groot en maakt hen te afhankelijk, maar een zoeken naar hun eigen bron en kennis ligt meer voor de hand.

Betoog voor betere gezondheid

Toolkit voor zelfzorg

Een toolkit  voor zelfzorg is een eerste stap. Toegang tot een aantal essentiële kruiden zoals aloë vera (o.a. uitwendig te gebruiken voor alle huidkwalen), neem, artemisia (tegen malaria), avocado. 
Deze toolkit geeft handvatten, kennis en middelen om zich zelf weer te kunnen redden. Mogelijk hen weer interesseren voor het houden van bijen en in hun lot vooral aanmoedigen om zelfredzaam te worden.

Door de toeristen industrie worden de souvenirs maar ook hun dans kwaliteiten benut maar hier ligt uitbuiting op de loer is al aanwezig. Dit maakt de Batwa kwetsbaar en frustreert natuurlijk enorm.
Beter om hen in hun wens tot eigen regie te stimuleren, leren kennen en van daaruit samen te zoeken naar de kansen en mogelijkheden.
Het was intens om met hen in gesprek te zijn over dit belangrijke onderwerp. Hoop is hun grootste wens dat er meer kan ontstaan dan een eenzijdig bezoekje wat zo vaak gebeurd.

Ik heb een project geschreven om die eerste stappen te kunnen helpen zetten.
Maarten gaat voort met zijn bezoeken, het theater programma met de vrouwen om te werken aan meer eigen regie en werken aan eigen waarde mede door het theaterwerk.
Ook helpt Maarten om de veestapel te vergroten door vee uit te lenen in de hoop dat het zich vermenigvuldigd.

Kinderen tekenen

Tekenworkshop

Naast het bespreken en van het gezondheidsdoel tijdens mijn bezoek  heb ik ook de kans gehad om met de kinderen op een van de scholen voor het Batwa- volk een tekenworkshop te kunnen geven. En de krijtjes die gebruikt werden zijn een gift aan de school.

Resultaat van tekenen

Met een dankbaar en vervuld hart heb ik afscheid genomen.
Samen met Maarten, hoop ik nog vele stappen te kunnen maken in het belang van eigenwaarde, eerlijkheid en ontwikkeling.

GEEF DE BATWA HUN ZELFSTANDIGHEID EN REGIE TERUG!
Lees en download A5 flyer GEEF DE BATWA HUN ZELFSTANDIGHEID EN REGIE TERUG!