“Het leven moet voorwaarts geleefd worden, maar kan slechts achterwaarts begrepen worden."
Søren Kierkegaard (1813-1855), Deens filosoof

Biografie

Biografie-werk - is een onderzoek naar je eigen levensloop. Ieder mens is uniek en ieder levensverhaal kent zijn eigen verhaal, zijn eigen ontwikkeling en eigen ervaring. Elk levensverhaal is de moeite waard om vertelt en om gehoord te worden.

biografie

Wat er zich in je leven heeft afgespeeld of is gebeurd, kan invloed hebben op je dagelijks bestaan, op wie je bent of hoe je je bent gaan gedragen. De opgedane ervaring kan je behoorlijk in de weg zitten en hinderen. Het gevolg kan een verstoring zijn van je persoonlijk evenwicht. Je raakt je stuur kwijt, gedachten tuimelen over elkaar, je energie verandert en zelfs lichamelijke ongemakken kunnen je leven behoorlijk bepalen.
Als biografisch coach luister ik naar je levensverhaal, naar de gebeurtenissen en naar de vragen die bewust en onbewust in je leven.

Biografie

Door je levensvraag te stellen en deze te verhelderen zet je een proces in gang van onderzoek en ontwikkelen van je eigen levensverhaal. Herhalende ingesleten patronen worden zichtbaar, de rode draad laat zich zien, overlevingsstrategieën en trauma’s worden helder.

Het biografisch onderzoek helpt de samenhang van de gebeurtenissen helder te maken en kan het een verklaring geven waarom het is gegaan zoals het is gegaan, de keuzes die gemaakt zijn. Het verkregen inzicht kan leiden tot een keuze om veranderingen in gang te zetten of te werken aan acceptatie.

Hoe werkt biografisch coaching?
Bij de kennismaking komt de vraag die leeft op tafel en onderzoeken we of dit de vraag is van waaruit je gaat werken. Er zijn verschillende werkvormen mogelijk, het 4 velden gesprek, het maken van een drieluik of het doorlopen van je 7-jaarsfasen. Naast de gesprekken kunnen andere werkvormen ingezet worden, zoals schrijven of beeldend werk. 
Het proces wat ingang gezet wordt helpt je met het maken van je volgende stap in je ontwikkeling is.

“Met biografisch coachen kijk je terug, maar ook naar de toekomst”, door Bodil Tummers (pdf bestand).

Lid van de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk.
Beroepsorganisatie voor Biografiewerk