Drieluiken

Een drieluik kennen we vooral in de kunst, een schilderij dat in drie onderdelen is verdeeld, verbonden door scharnieren. De afbeeldingen hebben een relatie met elkaar. Op het middenpaneel wordt  de belangrijkste gebeurtenis afgebeeld, op het linker paneel toont wat er aan vooraf ging en het rechter paneel laat zien wat erna zich afspeelt.

JvB Drieluik 1v3   JvB Drieluik 2v3   JvB Drieluik 3v3

Drieluiken in de biografie zijn een krachtige manier om een gebeurtenis in beeld te brengen. In samenhang van wat vooraf heeft plaatsgevonden en de situatie die erop is gevolgd geeft veel inzicht over het denken, het voelen en het handelen.

Door met eenvoudige tekeningen-schetsen de gebeurtenissen in beeld brengen kunnen deze bevraagd worden op de feiten. Het middenpaneel is het uitgangspunt, gevolgd door het linker en rechter paneel.

JvB Drieluiken   JvB Drieluiken  

De volgende stap is het verdiepen van de feiten, door biografische vragen.
Deze geven een nieuwe kijk en inzichten op je levensvraag.