Etappe 17, Millingen - Groesbeek 18-3-22

Etappe 17, Millingen - Groesbeek 18-03-22

Afgelopen vrijdag, 18-03-22, wat een prachtige dag om te wandelen. Sub tropisch klimaat in een puur Hollands jasje. Zo mooi te stappen in de ontluikende natuur. Steeds meer bloesem, soms de schoonheid al tonend en andere struiken of bomen die op het juiste moment wachten, om kleur en kracht te kunnen tonen. De narcissen die tetterend het geel laten stralen. Wat een wonder, het voorjaar is een feit. Geweldig!

Deze dag lopen we met Hannah en Pim 20 km naar Groesbeek, althans dat was de bedoeling maar door onoplettendheid hebben we wat extra gelopen, ook niet heel erg. De Rijn achter ons latend lopen we door Millingen en dan worden we verrast met open, fris-groen landschap, deels over de weg maar ook over paden en weggetjes dwars door. Plots lopen we weer door Duitsland en passeren we Zyfflich. En dan, plots, doemt bij Beek de Duivelsberg op en moeten we klimmen, de kuiten in en worden we boven beloond met een prachtig uitzicht. Om daarna dalend door glooiend prachtige natuur via Nederrijk Groesbeek binnen te lopen. Jos was halverwege weer teruggekeerd om zijn knieën nog wat te sparen maar ook Jos koos de verkeerde route en moest de extra km wel afleggen om de auto vanuit Millingen naar Groesbeek te kunnen rijden. Maar ach, het komt altijd goed en ook blaren genezen weer. Het pilsje smaakt dan extra lekker. Weer een fantastische dag met veel zon, verhalen en vriendschap. Op deze manier geld ophalen voor Uganda is meer dan een feestje! En je gift blijft daarom meer dan welkom is het voor de Bondekoschool (Jos) of voor de Pygmeeën, (José) alle hulp is welkom!

#stichtingBondeko #Bondekoschool #KickUganda #pygmeeen #Batwa #traditionelegeneeskunde #bijenhouden #sponsortocht #langafstandpaden #Pieterpad #Millingen #Groesbeek

Stichting Bondeko, NL02INGB0005467583 ovv Voor José: Kick Batwa

Voor Jos: Bondekoschool

Last Friday, 18-03-11, a beautiful day for a walk. Subtropical climate in a pure Dutch jacket. So nice to step into the burgeoning nature. More and more blossoms, sometimes the beauty already shown and other bushes of trees waiting for the right moment, to show color and strength. The daffodils that make the yellow shine. What a miracle, spring is a fact. awesome!

This day we walked 20 km with Hannah and Pim to Groesbeek, that was the intention, but due to inattention we walked a little extra, not very much. Leaving the Rhine behind us, we walk through Millingen and then we are surprised with an open, fresh-green landscape, partly by road, but also by paths and roads right through. Parcels we walk through Germany again and we pass Zyfflich. And then all at the sudden, the Duivelsberg looms up at Beek and we have to climb, into the calves and we are at the top with a beautiful view. Then descending through rolling beautiful nature to enter through Nederrijk Groesbeek. Jos had returned halfway through to save some money, but Jos also chose the wrong way and had to make the extra km to drive the car from Millingen to Groesbeek. But hey, it always works out and blisters heal again. The lager is then prepared extra tasty. Another fantastic day with lots of sun, stories and friendship.