Etappe 18, Groesbeek - Gennep 15-04-22

Etappe 18, Groesbeek - Gennep 15-04-22

Hèhè, na 4 weken eindelijk weer in de benen!
Twee weken geleden lag ik ivm Corona tussen de witte lakens, ipv te wandelen in de wondere witte wereld van de aprilse sneeuw.
Vandaag geen regen geen zon; onder een grijs wolkendek liepen we de eerste kilometers weer samen en genoten van alles wat met voorjaar, bloei en groei van doen heeft!
Van tulp, paardenbloem koolzaad naar brunel, fluitenkruid, de hele route vogelgezang, wat ook heel bijzonder is!
Een haas en een zwarte specht gespot! Geweldig! Maar natuurlijk te laat om op de foto vast te leggen! En dan het frisse ontluikende groen in bos en open veld. Kortom heerlijk en fijn wandelen in deze tijd van het jaar.
Vanuit Groesbeek liepen we zo door het mooie heuvelrijke bosgebied Wolfsberg , Kiekberg en St.Jansberg. In open gebied de aspergekwekers kunnen begroeten, en via Milsbeek langs het Maasgebied op naar Gennep. Indrukwekkend ook dat dit gebied zwaar heeft geleden in zowel de 80 jarige oorlog maar ook in de 2e Wereldoorlog. In gedachten bij Oekraïne en Jemen… op de Goede Vrijdag. En natuurlijk ook aan de pygmeeën en de Bondeko school in Uganda waar we het Pieterpad voor lopen.
Jos keerde na 4 km terug naar Groesbeek om naar Gennep te rijden en op mij wachtte. Samen hebben we ons pintje gepakt. Vandaag een ‘Gouverneur’, een lokaal biertje uit Neer.

NL02INGB0005467583 o.v.v.
Voor José : KICK Batwa
Voor Jos: Bondeko school

Stage 18, Groesbeek-Gennep

Hey, finally back on your feet after 4 weeks!
Two weeks ago I was lying between the white sheets because of Corona, instead of walking in the wonderful white world of the April snow.
Today no rain no sun; under a gray cloud cover we walked together again for the first kilometers and enjoyed everything that has to do with spring, flowering and growth!
From tulip, dandelion rapeseed to brunel, cow parsley, birdsong the entire route, which is also very special!
Spotted a hare and a black woodpecker! Awesome! But of course too late to capture in the picture! And then the fresh budding greenery in forest and open field. In short, a wonderful and pleasant walk at this time of the year.
From Groesbeek we walked through the beautiful hilly forest area Wolfsberg, Kiekberg and St.Jansberg. You can greet the asparagus growers in an open area, and via Milsbeek along the Meuse area to Gennep. It is also impressive that this area suffered heavily in both the 80-year war and the 2nd World War. Ukraine and Yemen in mind… on Good Friday. And of course also to the pygmies and the Bondeko school in Uganda for which we walk the Pieterpad.
Jos returned to Groesbeek after 4 km to drive to Gennep and waited for me. We grabbed our beer together. Today a Gouverneur, a local beer from Neer.