Etappe 5, Rolde - Schoonloo 07-10-2021

Route 5
Donderdag 7-10 heb ik de route Rolde-Schoonloo gelopen.
Helaas moest Jos afhaken ivm zijn knie die rust wil. We gaan deze inhalen dat staat vast en dan loop ik voor de Bondeko school!
Ik had een afspraak in Groningen en was dus in de buurt en in goed overleg ben ik toch alleen deze route gaan lopen! De auto in Schoonloo gezet en vandaar de bus direct naar Rolde. Om half 4 kon ik mijn start maken bij de Jacobuskerk en via het hekje de begraafplaats over. Aldaar om de hoek 
bevinden zich twee gigantische hunebedden. Prachtig zoals ze daar verstild tussen de bomen liggen. Vanaf dat punt lagen er 18 kilometers voor mij uitgestrekt, veelal onverharde wegen, langs een oude spoorlijn, drassige hooilanden en ontgonnen veengebieden die nu dienstdoen als weilanden. De zandpaden die slingerend langs bosranden, over Meindersveen en het Grolloërveld leiden. Verwonderd, nieuwsgierig en in stilte loop ik met mijzelf en de natuur om mij heen! Helemaal alleen, stap voor stap het toenemende herfst-landschap in mij opnemend. Uitgebloeide springbalsemien laat met enthousiasme het zaad in mijn vingers springen! Een lekkertje voor onderweg en het gevallen zaad zal geduldig in de aarde wachten op het nieuwe voorjaar om zijn kiemkracht weer te tonen!
Welk een belofte en met ontzag liep ik strak 19 uur Schoonloo binnen!
Welk een voorrecht en genieten om dit te kunnen doen. Vergelijk met de pygmeeën in west Uganda waar het elke dag voor elke mutwa ( pygmee) een vraag is of er eten is en of de dag van morgen voldoende voedsel , werk en gezondheid biedt. 

Daarom een oproep om deze sponsorloop te steunen. De pygmeeën zijn jullie daar dankbaar voor!
En heel veel dank voor de reeds gegeven gelden! Heel blij mee!

Stichting Bondeko, Amersfoort, 
NL02INGB0005467583 o.v.v. KICK Batwa

En natuurlijk hoop ik de volgende route weer samen met Jos te lopen!

Last thursday i walked alone the 5 th stage Rolde to Schoonloo. Jos had some problems with his knee and in good understanding i walked alone. We will overtake this stage later and then I will walk for the Bondeko school.
In Rolde I started at the Jacobus church passing the graveyard and at the corner there were two immense ‘hunebedden’, prehistoric burial vaults, very impressing, as how they are in silenced landscape between the trees.
From there I had 18 km in front of me; unpaved paths along old railway, swampy meadows and reclaimed peatlands. Sandy paths along and through forest edges, the ‘Meindersveen’ and the ‘Grolloërveld’ both Meindersveen en het Grolloërveld. Amazed, curieus and in silene
I walk with myself and nature around me.
Totally alone step by step I take the increasing autumn landscape in me. 
Some seed of the spring balsam is willing springing in my hand, the rest will wait spring to show new germination power.
What a promise and with awe-respect i walked Info the village of Schoonloo at 7.00 pm.

When i compare the life of the Batwa what a privilege I have!