KICK

KICK - Kunst In Contact met Kinderen - is een sociale vaardigheidstraining met kunstzinnige middelen. Het is een training die in groepen gegeven kan worden binnen het (speciaal) onderwijs, maar ook buiten het onderwijs kan deze training in een (kleine) groep gegeven worden.

vijfster

KICK helpt de psychosociale ontwikkeling te versterken door gezondheid bevorderende krachten aan te spreken en niet de klacht centraal te stellen. Daarmee is het een training die de zelfredzaamheid en weerbaarheid; je eigen kracht te versterken. KICK past voor elk ieder maar ik richt mij tot de leeftijd van 8 tot 18 jaar. KICK is daarmee inzetbaar bij psychosociale problemen, ontwikkelingsstoornissen, waaronder autisme, ADD en ADHD, opgelopen trauma, angst en/of depressieve gevoelens.

De werkwijze en opbouw.

De KICK is opgebouwd uit 12-wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. Ik werk altijd met een co-therapeut. De groep bestaat uit 10- 12 deelnemers, tenzij klassikaal of anders overeengekomen en vooraf is een kennismaking bijeenkomst met de ouders/verzorgers.

eigen hut

De eerste bijeenkomsten zijn meer pedagogisch van karakter en gericht op veiligheid en het versterken van het zelfvertrouwen. Het middendeel van de training heeft meer een kunstzinnig therapeutisch accent; eigen levenservaringen worden met kunstzinnige opdrachten verbonden. Het laatste deel is kunstzinnig-sociaal gericht, op afstemmen, ontmoeten en samenwerken.

KICK
 
Ik werk met verhalen en bewegen en worden verwerkt in opdrachten en oefeningen met bv klei, schilderen of tekenmaterialen zoals krijt en potlood. De bijeenkomsten worden afgestemd op wat er bij het kind of in de groep speelt. De bijeenkomsten zetten de kinderen aan tot het (zelf)waarnemen, (zelf)reflectie, inleven en begrijpen van zichzelf en van anderen door het groepsproces. Hiermee is er ruimte voor individuele ontwikkeling maar ook op het samenwerken met anderen.   Hierbij is een holistische benadering mijn leidraad en spreek ik de hele mens aan in denken, voelen en handelen. 

KICK

De KICK heb ik mogen geven binnen het speciaal onderwijs en binnen specifieke doelgroepen. Ook heb ik deze training in Uganda met ex-kindsoldaten mogen doen en is enthousiast ontvangen.

De KICK training kan ook mogelijke gemaakt worden voor volwassenen met een verstandelijke beperking en aan ouderen.

Sinds 2011 ben ik geaccrediteerd voor de KICK training.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op. Er zijn mogelijkheden voor een verkorte kennismakingssessie. Offerte is na contact mogelijk. Zie ook www.kick-sova.nl.