Over Mij

In mijn ontmoeting ga ik uit van de totale mens en in mijn werk streef ik ernaar het zelf genezend vermogen van de ander aan te spreken.

José

In 1956 werd ik geboren als negende in een gezin met elf kinderen. Ik zat en zit vol idealen. Na mijn diplomering als verpleegkundige in 1979 werkte ik in algemene ziekenhuizen. Van 1982 tot 1989 heb ik samen met mijn echtgenoot als ontwikkelingswerkers gewerkt in D.R.Congo, voormalig Zaïre, in Afrika.
Terug in Nederland was ik werkzaam in de thuiszorg, bij de medische opvang voor asielzoekers, in de verslavingszorg en de psychiatrie.

Afrika

In mijn werk als verpleegkundige ontdekte ik een nieuwsgierigheid naar de andere mens en een verlangen om bij de dieperliggende oorzaak van verloren evenwicht te komen.
 
Het verdiepen in de antroposofie en de kinderen op de Vrije School heeft mij op spoor gebracht naar de opleiding voor kunstzinnige therapie. Deze  opleiding was enerzijds confronterend en anderzijds helpend om dieper bij mijn eigen bron te kunnen komen. Ik ontdekte nieuwe mogelijkheden in mijzelf. Hierdoor wist ik een ‘burn-out’ om te buigen naar nieuwe drijfveren. In 2009 studeerde ik af aan academie ‘De Wervel’ en startte ik mijn eigen praktijk voor kunstzinnige therapie. Mijn bachelor-diploma behaalde ik in 2010 op de Hoge School in Leiden.

In 2010 behaalde ik mijn licentie als KICK-trainer. Tevens ben ik trainer in de ‘Vruchten van het Leven”. Gegrepen door het verhaal van ieder mens ben ik gestart met de opleiding tot Biografisch Coach (afgerond in 2013).

De DRU-yoga docentenopleiding ben ik in 2012 begonnen, nadat ik jaren zelf lessen heb gevolgd. Het geven van yoga-lessen en inzetten van lichaamswerk in daar waar dit gewenst kan zijn is een prachtige aanvulling in alles wat ik doe.
In mijn werk binnen de psychiatrie/verslavingszorg in de Lievegoed Kliniek heb ik naast mijn begeleidend en therapeutisch werk op de kliniek ook jaren trainingen verzorgd en gegeven. Ik noem hierbij de biografie groep, gezond en wel training, Emotie-regulatie groep, psycho-educatie en identiteit-versterkende groep.
 
Deze opleidingen en werkervaringen zijn voor mij zeer waardevol om de achtergrond en samenhang van het leven te kunnen begrijpen, vanuit te kunnen werken en zo ook in mijn ‘rollen’ als partner, moeder, medemens, verpleegkundige, kunstzinnig therapeut en biografisch coach, trainer en DRU-yogadocent.  

In mijn leven heb ik de vele kansen met nieuwsgierigheid en enthousiasme aangegrepen om mijn leven rijker te maken.

Al het onderzoek wat ik ben aangegaan maakt mij tot een (ervarings-)deskundige om jou in je verlangen naar ontwikkeling te begeleiden.