Privacy verklaring

Privacy verklaring:
Praktijk voor kunstzinnige therapie Elykya (verder te noemen: de praktijk) gevestigd aan de Baander 48, 3823 VK Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weer gegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Praktijk voor kunstzinnige therapie Elykya
gevestigd aan de Baander 48, 3823 VK Amersfoort,
telefoon: 0640777868
email: info@elykya.nl
website: www.elykya.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De praktijk verwerkt persoonsgegevens die, de bij de praktijk aangemelde personen, op vraag van de praktijk en uit vrije wil hebben opgegeven, t.w. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en emailadres. Wij slaan deze gegevens op voor het benaderen van de cliënten, het bijhouden van de voortgang van het therapeutisch proces.

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Op website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elykya dan gaan wij dit na en wanneer aanwezig verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en emailadres voor de volgende doelen:

  • Informatie in de vorm van brieven t.b.v. facturering

Geautomatiseerde besluitvorming:
De praktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de secretaris van de stichting) tussen zit.
De praktijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
MS Office tekstverwerking Word; Excel, PowerPoint,
voor de website: Drupal

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:
De praktijk bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De praktijk verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
De website van de praktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstelligen. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een email te sturen naar de praktijk via info@elykya.nl.
Er wordt daarna contact met u opgenomen om te bespreken op welke wijze wij aan uw wensen tegemoet kunnen komen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk: via info@elykya.nl.

De praktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via Het telefoonnummer 088 - 1805 250.
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
U betaalt uw gebruikelijke telefoonkosten
U kunt ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bezoeken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Heeft u op deze website het antwoord op uw vraag over privacy niet gevonden? Neem dan contact op met de publieksvoorlichters van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tijdens het telefonisch spreekuur. Wij helpen u graag verder door uitleg te geven over de privacywet. Let op: wij kunnen geen oordeel geven over uw individuele situatie.

Wij hopen dat u zo voldoende bent geïnformeerd over het gebruik van uw persoonsgegevens in het bestand van de praktijk voor kunstzinnige therapie Elykya.

1 mei 2018
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens
Informatie brochure Algemene Verordening Bescherming persoonsgegevens (AVG 2018 )